research concepting design realisation

refugees topic

scroll down

Uit onderzoek bleek dat het meerendeel van de bevolking bang is voor de vluchtelingen en in het speciaal voor alles wat zij met zich mee- brengen. Er werd gepraat over islamisering, toename van de criminaliteit en het veranderen van het straatbeeld.Wat blijkt is dat de mensen hun angst zelf voeden: Europa is bang voor dingen die kunnen gebeuren, maar waarschijnlijk nooit zullen gebeuren. Wat wij willen bereiken met ons verhaal is dat

het beeld dat mensen over de vluchtelingen hebben verandert. De mensen moeten inzien dat de vluchtelingenstroom iets is wat wij als Europeanen samen kunnen oplossen, in plaats van het zien als iets bedreigends (wat het immers niet is). De vluchtelingen vluchten voor oorlog, worden door ons niet tot slecht opgevangen en we nemen het hen kwalijk dat er een terroristische organisatie in hun land zit. Lees vooral ons projectdocument.